Profesní životopis

Praxe:

: 2013 - doposud: profesionální kouč, člen ICF (International Coach Federation)

                                konzultant v psychoteraii a Enneagramu  

                           psychodiagnostika on-line                

                                lektor soft skills 

                               kariérový poradce

: 2017 - doposud: GLE o.p.s. - kariérový poradce, konzultant a lektor soft skills v projektu 
                                            "Po dětech do práce" - podpora profesní seberealizace maminek 
                                                        po rodičovské dovolené
: 2017 - doposud: Attavena o.p.s. - kouč, konzultant a lektor soft skills
                                                   v projektu "Zpátky ve hře" - podpora profesní 
                                                   seberealizace maminek po rodičovské dovolené
 
: 2017 - doposud: konzultace v psychoterapii - individuální, párová, rodinná terapie
 
: 2016 - doposud: HAMR Sport - příprava a realizace vzdělávacích seminářů 
                                              pro sportovní trenéry
: 2015 - 2016: Break2win s.r.o. - expert na tenisový diagnostický software Break2win
 
: 2015 - 2017: Psycho4Sport - spolupráce zahrnující koučink a konzultace se 
                                                    sportovci všech výkonostních úrovní, v individuálních 
                                                    i týmových sportech, všech věkových kategorií 
                                                  - spolupráce zahrnující koučink a konzultace s rodiči
                                                    sportujících dětí
                                                  - spolupráce zahrnující koučink a konzultace s partnery
                                                    sportovců
                                                  - spolupráce na tenisových psychologických kempech 
                                                    pro děti a dorost
                                                  - spolupráce při krizových intervencích u dětí a mládeže
 
: 2015:  Finanční gramotnost, o.p.s. - konzultant a lektor měkkých dovedností
 

: 2015 - doposud: Up Group International s.r.o. - lektor měkkých dovedností

: 2014 - doposud: K-Square s.r.o. - lektor měkkých dovedností

 

: 2008 - 2013: K-Square s.r.o. - jednatel a manager společnosti

: 2008: Spring Centrum s.r.o. - Event Manager

: 2006 - 2008: SBA s.r.o. - Office Manager

: 1999 - 2001: Josef Zieleniec & Partners s.r.o. - Office Manager a osobní asistentka

: 1998: Asociace PR agentur - asistentka ředitele

: 1997 - 1998: SŠ rodinná a zdravotnická - profesorka českého a anglického

                      jazyka a literatury

Absolvované kurzy, semináře a workshopy:

: 2016 - doposud: GI, konzultace a vzdělávání - Umění terapie - systemický 

            psychoterapeutický výcvik pod vedením Ivana Úlehly a Zdeňka Macka . Výcvik je akreditovaný pro práci ve zdravotnictví.       

: 2016 - Erickson College International - Marilyn Atkinson – 9 Disciplins of Whole Brain 

            Thinking – emoční inteligence a koučink orientovaný na výsledek
 
: 2016 - doposud: VEVA CZ s.r.o. - EPTP (Enneagram Professional Training Program)
: 2015 - doposud: ICF - příprava na závěrečnou zkoušku mezinárodní akreditace PCC

: 2015    VEVA CZ. s.r.o. - Sebeuvědomění s enneagramem

: 2014 - 2015    ICF (International Coach Federation)

                            - Jak NASA sestavuje týmy

                            - Práce s emocemi 

                            - Executive Coaching

                            - Využití enneagramu v koučování

                            - Využití NLP v koučování 

                            - Využití vizualizace v koučování

: 2014    Agentura Signum:

                            - Typologie MBTI

                            - Kurz prezentačních dovedností

: 2013 - 2014    The Inner Game International School

                            - The Inner Game Core Program - první program této školy v Evropě;

                              celý výcvik pod osobním vedením Timothy Gallweye, zakladatele

                              moderního koučinku

                            - Inner Game Essentials - workshop s Timothy Gallweyem

: 2013 - 2014    Koučink Centrum

                            - Koučování vztahů

                            - Inner Focus Workshop aneb využití Inner Game ve sportu

                            - Aplikace koučování (nejen) ve výchově dětí

                            - Akreditovaný externí profesionální kouč certifikovaný ICF

: 2013 - 2014    Podnikatelky Polabí - semináře různých druhů typologie, prezentačních a

                        komunikačních dovedností, orientace v zákonech týkajících se

                        zaměstnaneckých smluv a pracovních dohod, práv a povinností

                       zaměstnanců i zaměstnavatelů atd.

: ukončení v r.2000    Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta - učitelství pro gymnázia

                                a střední školy, obor český a anglický jazyk a literatura

 

Publikační činnost: 

časopis 101 expertů

Koučinkportál - garant rubriky Životní koučink: koucinkportal.cz