Psychodiagnostika on-line

je skvělým nástrojem pro efektivní rozvoj našich konzultací. Konkrétní sadu testů namixujeme podle aktuálních potřeb klientů :-)
 
Testy vyplníte on-line v klidu domova. Na naší další společné konzultaci pak společně provedeme interpretaci výsledků. Ta nám pak poslouží jako inspirace pro další směrování naší společné práce.
 
 • Multifaktorový osobnostní profil: základní test zaměřený na osobnost s velmi širokým využitím pro všechny cílové skupiny.
 • Kariérový kompas: test zaměřený na pracovní motivaci i na to, co pracovníka brzdí a demotivuje. Tento test není určen pro střední a vyšší management.
 • Multifaktorový pracovní profil: mapuje preferovaný způsbo práce i různé fáze pracovního cyklu
 • Test zvládání zátěže - stresu: sleduje schopnost zvládat zátěžové a stresující situace a uplatnění konkrétních strategií v rovině řešení dané situace a zachování si duševní pohody
 • Zdroje stresu: sleduje zdroje psychické zátěže v osobním i pracovním životě. Jednotlivé oblasti jsou mapovány z pohledu emočního naladění a míry stresu
 • Týmový profil: sleduje preferenci 10-ti různých týmových rolí. Je určen pro členy stabilních nebo projektových týmů.
 • Culture fit: je zaměřen na vnitřní hodnoty daného člověka a zjišťuje, jaká firemní kultura mu je na základě těchto hodnot blízká.
 • Test asertivity: sleduje 4 základní oblasti využití asertivity v komunikaci a chování (schopnost prosadit se, stát si za svým, pracovat se zpětnou vazbou a rozvíjet vztahy)
 • Manažerský styl QUICK: sleduje míru preference 8 manažerských stylů a jejich kombinací. Je určen zejména pro manažery, vedoucí týmu nebo projektové manažery.
 • Obchodní profil FULL: sleduje 12 základních obchodních kompetencí napříč obchodním procesem v rovině dovedností a předpokladů. Je určen obchodníkům v oblasti služeb a produktů s vysokou přidanou hodnotou.
 • Verbální zdatnost BASIC: měří předpoklady v oblasti verbálních schopností a dovedností kombinací čtyř subtestů zaměřených na fluidní i krystalickou inteligenci. Je určen pro všechny cílové skupiny se zvýšenými nároky na analytické myšlení, práci s informacemi v podobě slovních podnětů a úroveň verbálního vyjadřování.
 • Abstraktní myšlení BASIC: měří analytické a logické myšlení a předpoklady pro koncepční uvažování spočívající v řešení úloh, se kterými nemáme praktické zkušenosti. Je určen pro všechny cílové skupiny s nároky na schopnost zorientovat se v nové situaci a přicházet s logicky správnými a příléhavými řešeními.
 • Test sluchové paměti: měří krátkodobou sluchovou paměť spočívající v reprodukci slovních podnětů s krátkým časovým odstupem. Je určen zejména pro pozice telefonních operátorů.
 • Test pozornosti: měří koncentraci pozornosti zejména na stereotypní a opakující se činnosti. Sleduje celkovou produktivitu i přesnost. Je určen zejména pro pozice s výrazným zastoupením činností náročných na pozornost a přesnost.
 • PRESS test: měří myšlenkovou kapacitu a schopnost rozhodování se pod časovým tlakem. Je určen pro všechny cílové skupiny se zvýšenými nároky na bystrost a rychlost úsudku, zejména pro tzv. talenty.
 • Numerický test: měří předpoklady v oblasti numerických schopností a dovedností kombinací dvou subtestů. Je určen pro všechny cílové skupiny se zvýšenými nároky na práci s čísly.